Genus Lobophyllia Coral – Phu Quoc Coral Observation

Tour lặn biển Nhóm nhỏ bằng cano Khám phá Núi San Hô & Rặng san hô bán Nguyệt tại Nam Đảo Phú Quốc

Genus Lobophyllia Coral – Phu Quoc Coral Observation

Location: Half-moon Reef – U-Turn

Phu Quoc touristy-avoiding snorkeling tour to explore Half-moon Reef - Brain coral
A Genus Lobophyllia Coral (Brain Coral) found at Half-moon Reef, Phu Quoc Island diving & snorkeling