• Home
  • Tôi có cần đặt chỗ trước không?

Tôi có cần đặt chỗ trước không?

Có, tốt hơn là bạn nên đặt trước.

Quy trình đặt tour của OnBird rất nhanh chóng và dễ dàng.

Khi đã chọn được tour bạn dự định tham gia, bạn chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau để đặt giữ chỗ.

Lưu ý: OnBird không yêu cầu bạn thanh toán trước.

Book tour OnBird_ Buoc 1

Book tour OnBird_ Buoc 2